نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. سواد فناورانه دانش‌آموزان و دبیران: تحلیلی بر تفاوت دو نسل

دوره 5، شماره 9، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-52

10.22084/csr.2016.1806

فرهاد سراجی؛ سمیه خاوری