نویسنده = ������ �������� ����������
تعداد مقالات: 2
1. فراتحلیل مطالعات نظم و انسجام اجتماعی در ایران

دوره 9، شماره 17، پاییز و زمستان 1399، صفحه 73-113

10.22084/csr.2021.22113.1830

الهام عرب پور؛ شراره مهدی زاده


2. گردشگری، سفر خاطره‌انگیز و ابعاد نظام شخصیت

دوره 4، شماره 7، پاییز و زمستان 1394، صفحه 1-27

ملیحه شیانی؛ الهام عرب پور