نویسنده = ������ ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی پیامدهای اجتماعی نوسازی بافت فرسوده در محله‌ی اتابک (خوب‌بخت)

دوره 2، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 107-141

سلیمان پاک سرشت؛ رایحه رضائی