نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین جامعه‌شناختی تأثیر تبلیغات سایت‌های اینترنتی بر رفتار اقتصادی کاربران

دوره 3، شماره 4، بهار و تابستان 1393، صفحه 31-64

ذبیح الله صدفی؛ علیرضا محسنی تبریزی